Specijalna bolnica “Sokobanja” izlazi iz Covid sistema

 

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Specijalne bolnica “Sokobanja” u Sokobanji izlazi iz Kovid režima rada i ulazi u ne-Kovid režim od 01.01.2022.godine, kada i počinje sa prijemima pacijenata iz domena Bolnice.

Bolnica će biti spremna za prijem post-Kovid pacijenata na lečenje i rehabilitaciju, kao i svih pacijenata sa akutnim i hroničnim plućnim oboljenjima.

Takođe, počinjemo sa prijemima pacijenata radi sprovođenja respiratorne i koštanozglobne rehabilitacije odraslih i dece.

U punom obimu, Bolnica otvara ambulantno-polikliničku službu, uključujući i specijalističke preglede, kompletnu laboratorijsku dijagnostiku, a nastavlja sa invazivno-dijagnostičkim procedurama (bronhoskopija) u ambulantnim i stacionarnim uslovima.

 

V.D. DIREKTORA

dr Vesna Milanović