Specijalna bolnica “Sokobanja”

 

Specijalna bolnica ‚‚Sokobanja” počela je sa radom 1978. godine. Njeno uspešno funkcionisanje predstavlja rezultat sadejstva više faktora, medju kojima su ključni: geografski položaj, klima, termalni izvori, vrhunska medicinska oprema, stručnost kadrova, primena savremenih metoda u lečenju, komforizacija.

Specijalna bolnica ‚‚Sokobanja” je naučno nastavna baza Medicinskog fakulteta u Nišu i referentna zdravstvena ustanova u Srbiji za prevencije, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti, sa odobrenjem Ministarstva zdravlja za primenu prirodnih faktora u lečenju.

                    

 

Bolnica raspolaže sa ukupno 530 postelja, rasporedjenih u pet objekata, od kojih su tri namenjena lečenju i rehabilitaciji dece.

Specijalna bolnica ‚‚Sokobanja” godišnje zbrine oko 9.000 pacijenata iz Srbije i inostranstva.