Cenovnik

Kontakt, dogovor, rezervacije:

  • Recepcija Specijalne bolnice ”Sokobanja” – 018 830-104; 830-124; 830-144; 830-914
  • Marketing služba – 018 830-367

 

Bolesnički dan – po osobi na dan

RB SOBA NOVI ZAVOD SOKOGRAD VILA BOTA
1 APARTMAN 1/1 5.300,00 5.300,00 5.300,00
2 APARTMAN 1/2 4.720,00 4.720,00 4.720,00
3 APARTMAN 1/3 4.550,00 4.550,00 4.550,00
4 APARTMAN 1/4 4.030,00 4.030,00 4.030,00
5 JEDNOKREVETNA SOBA 1/1 4.170,00 4.170,00
6 DVOKREVETNA SOBA 1/2 3.510,00 3.510,00 3.510,00
7 TROKREVETNA SOBA 1/3 2.660,00 3.270,00 2.660,00
8 ČETVOROKREVETNA SOBA 1/4 2.550,00

 

Bolesnički dan podrazumeva:

  • smeštaj u odgovarajućoj sobi, ishranu, dijetalnu ishranu (po preporuci lekara),
  • pregled lekara specijaliste, ekg, spirometriju, inhalaciju, drenažu bronhija,
  • edukaciju bolesnika, kupanje u bazenu, kupanje u amamu, fitness program.

u cene BO dana nije uračunato (naplaćuje se posebno):

  1. borivišna taksa (trenutno iznosi 70,00 dinara po osobi dnevno)
  2. osiguranje (trenutno iznosi 17 dinara po osobi dnevno)

Cene bolesničkog dana su oslobodjene poreza na dodatu vrednost na osnovu člana 25. stav 2. tačka 7. Zakona o pdv.