Vode banje

Lekoviti izvori voda u Sokobanji imaju jako izraženu radioaktivnost a ukupno je šest glavnih izvora ove vrste. Njihova temperature se kreće u rasponu od 28 do 45°C. Kako je prisustvo radioaktivnih gasova u Sokobanji izraženo, svako od gostiju će osetiti efekte blage inhalacije, što ispoljava pozitivan efekat na ceo organizam.

Lekovite radioaktivne vode mogu se primenjivati u lečenju na različite načine od kupanja i pijenja do stavljanja obloga i inhaliranja u inhalatorijumima. Ipak najzastupljeniji način korišćenja ovih izvora je svakako kupanjem u njima, posebno tokom leta kada se podstiče dejstvo prisutnih minerala na organizam. Od hemijskih elemenata ove vode sadrže najčešće jod, mangan, brom, kobalt, bakar, gvožde, sumpor i druge i na osnovu sastava i dejstva dele se nav ode sa: ugljenokiselim, sumpornim, hloridnim, toplotnim, mehaničkim i elektrodinamičkim karakteristikama. Termalne vode imaju osobinu da podstaknu cirkulaciju krvi u organizmu i time dovedu do pojačanog izlučivanja otpadnih materija preko urinarnog trakta dok i sami prisutni minerali doprinose promeni ravnoteže tečnosti u tkivima. Na ovaj način telo se oslobađa nakupljenih toksina i javlja se često pominjani okrepljujući efekat ovih voda. Inhaliranjem u organizam se preko radioaktivne pare unose: jod koji deluje na štitnu žlezdu, brom koji utiče na nerve, sulfid do zglobova i radon do žlezdi, što dovodi do izbacivanja štetnih materija iz organizma i njihove eliminacije najčešće iskašljavanjem.

                    

Pored kvalitetnog vazduha Sokobanja je, kada je reč o prirodnim blagodetima, poznata i po svojim termomineralnim izvorima. Ovi lekoviti izvori vekovima okrepljuju dušu i telo, relaksiraju i opuštaju.

U Sokobanji postoji 6 lekovitih termomineralnih izvora.

  1. Izvorište „Sonda Park“  karakteriše bistra voda bez mirisa i ukusa, temperature od 43°C i pH vrednosti oko 7. Sastojci koji se mogu pronaći u njoj spadaju u katjone, anjone, elektrolite ii ma ih u koncentraciji od – 602,8 mg/l. Voda sa ovog izvora spada u oligomineralne vode i hipoterme sa prisutnim mehurićima gasova slobodnog vodonika i sulfida 0,9. Po kategorizaciji ona takođe spada u sulfidne, kalcijumske, magnezijum hidrokarbonatne vode.
  2. Izvor „Bunar Preobraženje“ odlikuje bistra voda bez mirisa i ukusa sa prisutnim mehurićima gasa, temperature koja se kreće od 43,8 do 53°C sa ukupno rastvorenih sastojaka524,2mg/l i od gasova ugljen dioksidom. Svrstava se u kategoriju hidrokarbonatnih, kalcijum-zemnoalkalnih, radonskih, hipertermalnih oligomineralnih voda.
  3. Izvor „Banjica Bazen I“  je izvor vode bez boje i ukusa ali sa slabim mirisom sumporvodonika, temperature od 27,8°C i pH vrednosti oko 7. Ukupan sadržaj rastvorenih materija iznosi 590mg/l sa prisutnim gasom vodonik sulfidom. Ova voda se svrstava u red kalcijum, magnezijum hidrokarbonatno sulfidnih hipotermalnih oligomineralnih voda.
  4. Izvor „Banjica II“ je veoma sličan Banjici I sa nešto višom temperaturom, koja iznosi 28,9°C i ukupnim sadržajem rastvorenih materija od 585,6mg/l i od gasova sa vodonik sulfidom. Spada u red kalcijum, magnezijum, hidrokarbonatno sulfidnih zemnoalkalnih, hipotermalnih, oligomineralnih voda.
  5. Izvor „Pijaca“ je izvor nezamućene vode blagog mirisa sumporvodonikai temperature od 32,4°C. Ukupna masa rastvorenih materija iznosi 620,2mg/l dok se od rastvorenih gasova u njoj može naći slobodni ugljendioksid i vodoniksulfid. Ova voda se svrstava u red kalcijum, magnezijum, hidrokarbonatno sulfidnih voda koje su homeotermalne i oligomineralne.
  6. Centralno banjsko kupatilo “Amam” poseduje 2 izvora “Sv. Aranđel” temperature 43 stepena i “Preobraženje” sa temperaturom od 48,3 do 53 stepena. Koristi se za lečenje degenerativnog, ekstraartikularnog i hronićnog reumatizma i posttraumatska stanja i stanja posle povreda. Kupatilo “Amam” poseduje i inhalatorijum za lečenje bolesti disajnih organa poput: bronhijalne astme, sinvitisa, akutnog i hroničnog bronhitisa, emfizema, respiratorne infekcije i drugih oboljenja ovog tipa. Pri inhalaciji se koristi gas radon koji je sadržan u ovim izvorima.

Ukupno je šest glavnih izvora sa termalno-radioaktivnim karakteristikama u Sokobanji i delimo ih na dve grupe, a to su:

  • hipertermalni izvori – čija temperature vode se kreće u rasponu od 39 do 45°C poput one koja izvire u kupatilu “Park”.
  • hipotermalni izvori – čija temperature voda se kreće u rasponu od 28 do 34°C, poput one koja izvire u kupatilu “Banjica”.

Zajednička osobina svih izvora na ovom području je da ove mineralne vode spadaju u kategoriju alkalnih radioaktivnih voda.