SKENER STIGAO U SPECIJALNU BOLNICU SOKOBANJA

U Specijalnu bolnicu “Sokobanja” stigao je CT skener “Canon Medical “.

Zdravstveni centar “Aranđelovac” je 12.juna ove godine skener, sa svom pratećom dokumentacijom, ustupio i predao na korišćenje Specijalnoj bolnici “Sokobanja”, a prema ugovoru koji su ove dve zdravstvene ustanove zaključile 1.avgusta 2022.godine. Primopredaju uređaja izvršili su vršioci dužnosti direktora dr Jovan Pikula i dr Ivana Filipović.

U Specijalnoj bolnici “Sokobanja” izvršena je instalacija i priprema za rad ovog značajnog dijagnostičkog aparata, a u narednom periodu očekuje se zvanična dozvola i otpočinjanje upotrebe skenera.

POSTKOVID AMBULANTA U SPECIJALNOJ BOLNICI ”SOKOBANJA”

Nakon izlaska iz kovid sistema, u Specijalnoj bolnici ”Sokobanja” počela je sa radom ambulanta za postkovid stanja, odnosno za postakutne posledice infekcije SARS-COV-2, čije prisustvo se zapaža kako kod pacijenata koji su imali teže oblike obolevanja, tako i kod onih sa vrlo blagom slikom bolesti, pa i kod osoba koje uopšte nisu imale simptome.

U postkovid ambulanti se za kratko vreme putem dijagnostičkih pretraga odredjuje stepen oštećenja plućne i srčane funkcije, te se pacijentu daje savet i propisuje odgovarajuća kućna terapija i higijensko-dijetetski režim. U sklopu dijagnostičkih pretraga, pored ostalih funkcionalnih testova, radi se i ispitivanje difuzionog kapaciteta, koje daje informaciju o oštećenosti plućnog tkiva nakon preležane infekcije virusom Covid 19. Treba naglasiti da se ova dijagnostička procedura inače radi samo još u kliničkim centrima.

U postkovid ambulanti rade lekari Specijalne bolnice – specijalisti pneumoftiziolozi, edukovani i spremni da pruže pomoć pacijentima u okviru savremenih znanja i principa lečenja, kao i na osnovu veoma značajnih iskustava nakon višekratnog rada u kovid bolnicama.

Na zdravstveni tretman u postkovid ambulanti pacijenti mogu da dodju sa uputom za specijalistički pregled, koji obezbedjuju kod svog izabranog lekara i za sada još uvek bez potrebe overe nadležne lekarske komisije RFZO, ili bez uputa, odnosno o svom trošku, uz nadoknadu po utvrdjenom cenovniku.

Radno vreme postkovid ambulante u Specijalnoj bolnici je svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova, a telefoni za zakazivanje poseta su: 018 / 830-124, 830-164 i 830-914 – lokal 1011.

Specijalna bolnica “Sokobanja” izlazi iz Covid sistema

 

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Specijalne bolnica “Sokobanja” u Sokobanji izlazi iz Kovid režima rada i ulazi u ne-Kovid režim od 01.01.2022.godine, kada i počinje sa prijemima pacijenata iz domena Bolnice.

Bolnica će biti spremna za prijem post-Kovid pacijenata na lečenje i rehabilitaciju, kao i svih pacijenata sa akutnim i hroničnim plućnim oboljenjima.

Takođe, počinjemo sa prijemima pacijenata radi sprovođenja respiratorne i koštanozglobne rehabilitacije odraslih i dece.

U punom obimu, Bolnica otvara ambulantno-polikliničku službu, uključujući i specijalističke preglede, kompletnu laboratorijsku dijagnostiku, a nastavlja sa invazivno-dijagnostičkim procedurama (bronhoskopija) u ambulantnim i stacionarnim uslovima.

 

V.D. DIREKTORA

dr Vesna Milanović

Novi zavod postaje Kovid bolnica

Nakon naloga Ministarstva zdravlja RS da SB “SOKOBANjA” – NOVI ZAVOD prelazi od 18.09.2021.godine u Kovid režim rada i posle održanog sastanka Komisije za bolničke infekcije održane  u prisustvu epidemiologa i higijenologa iz Instituta za javno zdravlje Niš i  infektologa iz Kliničkog centra Niš, doneta je Odluka o prelasku Specijalne bolnice “Sokobanja” u Kovid sistem rada.

Po tom osnovu Vas obaveštavamo da od 18.09.2021.godine objekat Stari Zavod i Vila Bota su namenjeni za hospitalizaciju i ambulantno –  specijalističke dijagnostiku ( interna medicina, pedijatrija, fizikalna medicina),izuzev hitnih stanja.

U zelenoj zoni objekta Novog Zavoda, radiće se bronhoskopija i invazivna plućna dijagnostika.

Specijalna bolnica “Sokobanja” izlazi iz Covid sistema

Specijalna bolnica “Sokobanja” je 31.05.2021. izašla iz COVID režima rada u kome je bila od 25.03.2021. god. Bolnica je kadrovski, profesionalno,  organizaciono i prostorno spremna za prijem i zbrinjavanje POST COVID pacijenata radi lečenja, rehabilitacije i oporavka. Ovo se naročito odnosi na one pacijente koji su preležali teže oblike COVID infekcije, tj. koji su imalu upalu pluća ili bili na kiseoničnoj terapiji ili respiratoru. Takođe, bolnica je spremna za lečenje i rehabilitaciju svih ostalih pacijenata sa respiratornim, internističkim i lokomotornim oboljenjima i stanjima kod odraslih i dece, koje je zbrinjavala i pre prelaska u COVID režim rada.  Bolnica će prihvatati sve pacijente sa ovim indikacijama kako iz Niškog Fonda  tako iz svih ostalih filijala RFZO.

Svima želimo dobrodošlicu u našu Ustanovu.

Kontakt telefoni prijemne službe:

Novi Zavod: 018/830-124; 830-144; 830-164

Stari Zavod: 018/830-515

ili putem email-a:  sokobolnica@sbsokobanja.rs

Obaveštenje o početku rada Bolnice u domenu stacionarnog i ambulantno polikliničkog dela

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti”Sokobanja”, u cilju efikasnog pružanja zdravstvene zaštite, a tokom aktuelne epidemiološke situacije i prelaska Bolnice iz Covid u ne Covid ustanovu, počela od 15.06.2020.godine sa radom.
Bolnica počinje sa radom u domenu stacionarnog lečenja i rehabilitacije odraslih i dece, za osiguranike kako niškog, tako i ostalih okruga.
Za prijem pacijenata na stacionarno lečenje je neophodno serološko testiranje na Covid-19, koji pacijent pribavlja prilikom uzimanja uputa za stacionarno lečenje.
Takodje, Bolnica prima pacijente na ambulantno specijalističke preglede, sa zakazivanjem termina preko Integrisanog informacionog sistema Republike Srbije (IZIS). Za ambulantne preglede i prijeme pacijenata preko dnevne bolnice, nije neophodno testiranje na Covid-19 (indikacije za testiranje na Covid-19, Krizni štab Republike Srbije za suzbijanje bolesti Covid-19).
Zakazivanje pacijentima za stacionarno lečenje iz niškog fonda nije neophodno, dok je za prijem pacijenata stranih fondova potrebno odobrenje lekarske komisije RFZO. Stacionarna rehabilitacija odraslih i dece se zakazuje na telefon:018/830-124; 830-164; 830-144.
Za ambulantno i stacionarno bronhoskopsko ispitivanje potrebno je pribaviti serološko testiranje na Covid. Bronhoskopije i ostale invazivno dijagnostičke procedure, se zakazuju na telefon 018/830-124 na lokal 1206, kao i na službeni telefon bronhologa dr Dragana Stanojevića 064/8602924.
Zahvaljujemo se na razumevanju i saradnji.

“IX SOKOBANJSKI MEDICINSKI DANI” – DRUGO OBAVEŠTENJE

Poziv učesnicima
 
Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na tradicionalni, deveti po redu stručni skup '' IX Sokobanjski medicinski dani'', koji će u organizaciji Specijalne bolnice za nespecifične plućne bolesti ''Sokobanja'', biti održan od 19. do 20. oktobra ove godine.

Preliminarnim programom Skupa predvidjeno je održavanje sledećih seminara:

  19.oktobar 2019. – Seminar iz respiratorne medicine: “Astma i respiratorne alergije"

  20.oktobar 2019. – Seminar iz fizikalne medicine i rehabilitacije: “Savremeni terapijski trendovi  u   fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, ortopediji i reumatologiji’’

Zdravstveni savet Republike Srbije, svojom odlukom o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (бр. 153-02-01685/2019-01 od 19.8.2019.godine), oba seminara je akreditovao kao nacionalne seminare prve kategorije, koji donose po 12 bodova za predavače i po 6 bodova za pasivno učešće, a namenjeni su lekarima, farmaceutima, biohemičarima, fizioterapeutima, medicinskim, laboratorijskim i farmaceutskim tehničarima. Kotizacija za svaki seminar iznosi 2000,00 RSD sa PDV-om i uključuje prisustvovanje na stručnom sastanku, sertifikat za odslušanu nastavu, štampani i CD materijal, koktel.

Kao i prethodnih godina, ovaj stručni skup okupiće eminentne stručnjake - renomirane predavače iz zemlje i inostranstva, sa aktuelnim temama, te će još jednom, novim saznanjima i razmenom iskustava učesnika, dati značajan doprinos daljem razvoju medicinske struke.

  Kao organizatoru, bilo bi nam posebno drago da Vi i Vaše kolege budete učesnici ''IX Sokobanjskih  medicinskih dana'', te vas ljubazno pozivamo.

  U nadi da ćemo se videti u Sokobanji, srdačan pozdrav!

  U ime Organizacionog odbora, s poštovanjem,

  V.D.DIREKTORA BOLNICE
  Dr Vesna Milanović

Preuzmanje programa stručnog skupa na sledećem linku.

Preuzmanje prijave za učesnike stručnog skupa na sledećem linku.

Preuzimanje ponude za smeštaj učesnika  stručnog skupa na sledećem linku.

Kontakt osobe:

Dr Vesna Milanović: 064/ 86 02 907
Dr Dragan Stanojević: 064/ 86 02 924
Prim.dr sc med.dr Mirjana Živanović: 064/ 86 02 911
Prim.dr Gordana Vidanović: 064/86 02 941
Dr Branka Lazić: 064/ 86 02 930
Dr Ivana Bogosavljević: 063/ 47 63 25
Sladjana Mijalković, gl.sestra: 064/ 86 02 945
Odsek marketinga i prijema: 018/ 830-367; Centrala: 018/830-144
Sekretarica direktora: 018/ 830-148

“IX SOKOBANJSKI MEDICINSKI DANI” – PRVO OBAVEŠTENJE

Poštovani,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti ''Sokobanja'' organizuje tradicionalni Stručni skup „IX Sokobanjski medicinski dani”, koji će biti održan od 18. do 20. oktobra u Sokobanji.

Preliminarnim programom Skupa predvidjeno je održavanje sledećih seminara:


19.10.2019. – Seminar iz respiratorne medicine: “Astma i respiratorne alergije"
20.10.2019. – Seminar iz fizikalne medicine i rehabilitacije: “Savremeni terapijski trendovi u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji, ortopediji i reumatologiji’’

Akreditacija seminara je u toku, a namenjeni su lekarima, farmaceutima, biohemičarima, fizioterapeutima, medicinskim, laboratorijskim i farmaceutskim tehničarima.

Kao i prethodnih godina, ovaj Stručni skup okupiće eminentne stručnjake, renomirane predavače iz zemlje i inostranstva, sa aktuelnim temama, te će novim saznanjima i razmenom iskustava učesnika, dati značajan doprinos daljem razvoju medicinske struke.

Kao organizatoru, bilo bi nam posebno drago da Vi i Vaše kolege budete učesnici ''IX Sokobanjskih medicinskih dana'', te vas ljubazno pozivamo.

U nadi da ćemo se videti u Sokobanji, srdačan pozdrav!

U ime Organizacionog odbora, s poštovanjem,

V.D DIREKTORA BOLNICE
Dr Vesna Milanović

Kontakt osobe:

Dr Vesna Milanović: 064/86 02 907

Dr Dragan Stanojević: 064/ 86 02 924

Prim. dr sc.med. Mirjana Živanović: 064/ 86 02 911

Prim.dr Gordana Vidanović: 064/86 02 941

Dr Branka Lazić: 064/ 860 29 30

Dr Ivana Bogosavljević: 063/ 47 63 25

Odsek marketinga i prijema: 018/ 830-367; Centrala: 018/830-144