SKENER STIGAO U SPECIJALNU BOLNICU SOKOBANJA

U Specijalnu bolnicu “Sokobanja” stigao je CT skener “Canon Medical “.

Zdravstveni centar “Aranđelovac” je 12.juna ove godine skener, sa svom pratećom dokumentacijom, ustupio i predao na korišćenje Specijalnoj bolnici “Sokobanja”, a prema ugovoru koji su ove dve zdravstvene ustanove zaključile 1.avgusta 2022.godine. Primopredaju uređaja izvršili su vršioci dužnosti direktora dr Jovan Pikula i dr Ivana Filipović.

U Specijalnoj bolnici “Sokobanja” izvršena je instalacija i priprema za rad ovog značajnog dijagnostičkog aparata, a u narednom periodu očekuje se zvanična dozvola i otpočinjanje upotrebe skenera.