POSTKOVID AMBULANTA U SPECIJALNOJ BOLNICI ”SOKOBANJA”

Nakon izlaska iz kovid sistema, u Specijalnoj bolnici ”Sokobanja” počela je sa radom ambulanta za postkovid stanja, odnosno za postakutne posledice infekcije SARS-COV-2, čije prisustvo se zapaža kako kod pacijenata koji su imali teže oblike obolevanja, tako i kod onih sa vrlo blagom slikom bolesti, pa i kod osoba koje uopšte nisu imale simptome.

U postkovid ambulanti se za kratko vreme putem dijagnostičkih pretraga odredjuje stepen oštećenja plućne i srčane funkcije, te se pacijentu daje savet i propisuje odgovarajuća kućna terapija i higijensko-dijetetski režim. U sklopu dijagnostičkih pretraga, pored ostalih funkcionalnih testova, radi se i ispitivanje difuzionog kapaciteta, koje daje informaciju o oštećenosti plućnog tkiva nakon preležane infekcije virusom Covid 19. Treba naglasiti da se ova dijagnostička procedura inače radi samo još u kliničkim centrima.

U postkovid ambulanti rade lekari Specijalne bolnice – specijalisti pneumoftiziolozi, edukovani i spremni da pruže pomoć pacijentima u okviru savremenih znanja i principa lečenja, kao i na osnovu veoma značajnih iskustava nakon višekratnog rada u kovid bolnicama.

Na zdravstveni tretman u postkovid ambulanti pacijenti mogu da dodju sa uputom za specijalistički pregled, koji obezbedjuju kod svog izabranog lekara i za sada još uvek bez potrebe overe nadležne lekarske komisije RFZO, ili bez uputa, odnosno o svom trošku, uz nadoknadu po utvrdjenom cenovniku.

Radno vreme postkovid ambulante u Specijalnoj bolnici je svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova, a telefoni za zakazivanje poseta su: 018 / 830-124, 830-164 i 830-914 – lokal 1011.