Specijalna bolnica “Sokobanja” izlazi iz Covid sistema

 

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da Specijalne bolnica “Sokobanja” u Sokobanji izlazi iz Kovid režima rada i ulazi u ne-Kovid režim od 01.01.2022.godine, kada i počinje sa prijemima pacijenata iz domena Bolnice.

Bolnica će biti spremna za prijem post-Kovid pacijenata na lečenje i rehabilitaciju, kao i svih pacijenata sa akutnim i hroničnim plućnim oboljenjima.

Takođe, počinjemo sa prijemima pacijenata radi sprovođenja respiratorne i koštanozglobne rehabilitacije odraslih i dece.

U punom obimu, Bolnica otvara ambulantno-polikliničku službu, uključujući i specijalističke preglede, kompletnu laboratorijsku dijagnostiku, a nastavlja sa invazivno-dijagnostičkim procedurama (bronhoskopija) u ambulantnim i stacionarnim uslovima.

 

V.D. DIREKTORA

dr Vesna Milanović

Novi zavod postaje Kovid bolnica

Nakon naloga Ministarstva zdravlja RS da SB “SOKOBANjA” – NOVI ZAVOD prelazi od 18.09.2021.godine u Kovid režim rada i posle održanog sastanka Komisije za bolničke infekcije održane  u prisustvu epidemiologa i higijenologa iz Instituta za javno zdravlje Niš i  infektologa iz Kliničkog centra Niš, doneta je Odluka o prelasku Specijalne bolnice “Sokobanja” u Kovid sistem rada.

Po tom osnovu Vas obaveštavamo da od 18.09.2021.godine objekat Stari Zavod i Vila Bota su namenjeni za hospitalizaciju i ambulantno –  specijalističke dijagnostiku ( interna medicina, pedijatrija, fizikalna medicina),izuzev hitnih stanja.

U zelenoj zoni objekta Novog Zavoda, radiće se bronhoskopija i invazivna plućna dijagnostika.

Specijalna bolnica “Sokobanja” izlazi iz Covid sistema

Specijalna bolnica “Sokobanja” je 31.05.2021. izašla iz COVID režima rada u kome je bila od 25.03.2021. god. Bolnica je kadrovski, profesionalno,  organizaciono i prostorno spremna za prijem i zbrinjavanje POST COVID pacijenata radi lečenja, rehabilitacije i oporavka. Ovo se naročito odnosi na one pacijente koji su preležali teže oblike COVID infekcije, tj. koji su imalu upalu pluća ili bili na kiseoničnoj terapiji ili respiratoru. Takođe, bolnica je spremna za lečenje i rehabilitaciju svih ostalih pacijenata sa respiratornim, internističkim i lokomotornim oboljenjima i stanjima kod odraslih i dece, koje je zbrinjavala i pre prelaska u COVID režim rada.  Bolnica će prihvatati sve pacijente sa ovim indikacijama kako iz Niškog Fonda  tako iz svih ostalih filijala RFZO.

Svima želimo dobrodošlicu u našu Ustanovu.

Kontakt telefoni prijemne službe:

Novi Zavod: 018/830-124; 830-144; 830-164

Stari Zavod: 018/830-515

ili putem email-a:  sokobolnica@sbsokobanja.rs

Obaveštenje o početku rada Bolnice u domenu stacionarnog i ambulantno polikliničkog dela

Poštovani,

Obaveštavamo vas da je Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti”Sokobanja”, u cilju efikasnog pružanja zdravstvene zaštite, a tokom aktuelne epidemiološke situacije i prelaska Bolnice iz Covid u ne Covid ustanovu, počela od 15.06.2020.godine sa radom.
Bolnica počinje sa radom u domenu stacionarnog lečenja i rehabilitacije odraslih i dece, za osiguranike kako niškog, tako i ostalih okruga.
Za prijem pacijenata na stacionarno lečenje je neophodno serološko testiranje na Covid-19, koji pacijent pribavlja prilikom uzimanja uputa za stacionarno lečenje.
Takodje, Bolnica prima pacijente na ambulantno specijalističke preglede, sa zakazivanjem termina preko Integrisanog informacionog sistema Republike Srbije (IZIS). Za ambulantne preglede i prijeme pacijenata preko dnevne bolnice, nije neophodno testiranje na Covid-19 (indikacije za testiranje na Covid-19, Krizni štab Republike Srbije za suzbijanje bolesti Covid-19).
Zakazivanje pacijentima za stacionarno lečenje iz niškog fonda nije neophodno, dok je za prijem pacijenata stranih fondova potrebno odobrenje lekarske komisije RFZO. Stacionarna rehabilitacija odraslih i dece se zakazuje na telefon:018/830-124; 830-164; 830-144.
Za ambulantno i stacionarno bronhoskopsko ispitivanje potrebno je pribaviti serološko testiranje na Covid. Bronhoskopije i ostale invazivno dijagnostičke procedure, se zakazuju na telefon 018/830-124 na lokal 1206, kao i na službeni telefon bronhologa dr Dragana Stanojevića 064/8602924.
Zahvaljujemo se na razumevanju i saradnji.