Unutrašnja organizacija bolnice

U Specijalnoj bolnici se organizuju sledeće jedinice:

 1. Uprava
 2. Služba za bolničko lečenje i rehabilitaciju odraslih sa dnevnom bolnicom
 3. Služba za bolničko lečenje i rehabilitaciju dece sa dnevnom bolnicom
 4. Služba za specijalističko konsultativne preglede sa laboratorijom i rentgen dijagnostikom
 5. Bolnička apoteka
 6. Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove
 7. Služba za tehničke i druge slične poslove

 

Uprava bolnice:

 • Dr Milanović Vesna, v.d. direktora Bolnice
 • Dr Stanojević Dragan, pomoćnik direktora za bolničko lečenje i rehabilitaciju odraslih sa dnevnom bolnicom
 • Prim. Dr Vidanović Gordana, pomoćnik direktora za bolničko lečenje i rehabilitaciju dece sa dnevnom bolnicom
 • Dr sci. med. prim.  Živanović Mirjana, pomoćnik direktora za specijalističko-konsultativne preglede sa laboratorijom i rentgen dijagnostikom
 • Đorđević Milena, pomoćnik direktora za nemedicinske poslove