Unutrašnja organizacija bolnice

U Specijalnoj bolnici se organizuju sledeće jedinice:

I Odeljenje za bolničko lečenje odraslih od nespecifičnih plućnih bolesti

II  Odeljenje za bolničko lečenje dece od nespecifičnih plućnih bolesti

III Odeljenje za prijem, specijalističko – konsultativnu delatnost, laboratorijsku i radiološku dijagnostiku i dnevnu bolnicu

IV Služba za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju odraslih i dece

V Služba za pravne i ekonomsko-finansijske poslove

VI Služba za tehničke i druge slične poslove

 

Uprava bolnice:

  • Dr Filipović Ivana, v.d. direktora Bolnice
  • Prim. Dr Vidanović Gordana, pomoćnik direktora specijalne bolnice
  • Đorđević Milena, pomoćnik direktora specijalne bolnice