Preliminarni program

“ X Sokobanjski medicinski dani”

13-15. oktobar 2023.godine

Kongresna sala hotela  “Moravica” , Sokobanja

Organizator : Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti “Sokobanja”

 

 

13.10.2023. PETAK , Nacionalni seminar I kategorije  “ Kardiologija –juče , danas , sutra” 

Akreditacioni broj  Ц-1-63/23  , 12 bodova za predavače, 6 bodova za slušaoce

Kotizacija: 2000, 00 RSD za lekare, farmaceute,

1000,00 RSD za medicinske sestre, zdravstvene tehnicarie, fizioterapeute

Tema Predavač
10.00-11.00 REGISTRACIJA UČESNIKA
11.00-11.30 Svečano otvaranje skupa
11.30-11.45 Morbiditet kardiovaskularnih bolestu u Nišu od 2012. do 2022 . godine Prof. dr Zoran Milošević, IZJZ Niš
11.45-12.00 Terapija arterijske hipertenzije u svetlu preporuka 2023. Prof. dr. Stevan Ilić, Cardiopoint Niš
12.00-12.15 Srčana slabost sa očuvanom ejekcionom frakcijom ( HFpEF) – od dijagnoze do terapije Prof. dr Marina Deljanin Ilić, Institut „Radon“ Niška banja
12.15-12.30 Transkateterska implantacija pejsmejker sistema Prof. dr Tomislav Kostić, Klinika za KVB UKC Niš
12.30-12.45 Infakrt miokarda bez okluzije koronarnih arterija  (MINOCA) Prof. dr Svetlana Apostolović, Klinika za KVB UKC Niš
12.45.13.00 Retki uzroci infarkta miokarda Ass. dr Sonja Dakić, Klinika za KVB UKC Niš
13.00-13.15 Terapija infarkta miokarda kod bolesnika sa malignitetom dr Dragana Stanojević, Klinika za KVB UKC Niš
13.15-13.45 Naprasna srčana smrt i akutni koronarni sindrom dr Aleksandar Jolić, ZC Zaječar
13.45-14.00 Atipične EKG  prezentacije akutnog koronarnog sindroma Prim dr sc med Vladimir Mitov, ZC Zaječar
14.00-15.00 RUČAK
15.00-15.45 SIMPOZIJUM BOEHRINGER INGELHEIM.
15.45-16.00 Nove strategije za kontrolu kardiorenalnog sindroma kod pacijenata sa DM tip 2 Ass. dr Vojislav Ćirić, Klinika za endokrinologiju UKC Niš
16.00-16.15 Srce u inflamatornim bolestima – zahvatanje miokarda Ass. dr Danijela Đorđević Radojković , Klinika za KVB UKC Niš
16.-15-16.30 Srce u inflamatornim bolestima – zahvatanje perikarda Dr sci med. Miodrag Damjanović, Klinika za KVB UKC Niš
16.30-16.45 Srce i pluća  na rehabilitaciji- jedna priča o dva druga dr Ivana Filipović , SB Sokobanja
16.45-.17.00 Diskusija
17.00 Zatvaranje skupa

 

14.10.2023. SUBOTA. Nacionalni seminar I kategorije  “Aktuelnosti u dijagnostikovanju i lečenju plućnih bolesti kod odraslih” 

Akreditacioni broj  Ц-1-64/23  . 12 bodova za predavače. 6 bodova za slušaoce

Kotizacija: 2000. 00 RSD za lekare. farmaceute.

1000.00 RSD za medicinske sestre. zdravstvene tehnicarie. fizioterapeute

  Tema Predavač
09.00-10.00 Registracija učesnika
10.00-10.15 Otvaranje skupa
10.15.-10.30 Fenotipovi HOBP-a i terapija prilagodjena fenotipu Doc.dr Vojislav Ćupurdija, Klinika za pulmologiju, UKC Kragujevac
10.30-10.45 Dijagnostikovanje plućne embolije u bolestima pluća Prof.dr  Marina Petrović, Klinika za pulmologiju, UKC Kragujevac
10.45-11.00 Teška astma- izazovi u prepoznavanju i lečenju Asist.dr Sanja Dimić Janjić, Klinika za pulmologiju, UKC  Srbije
11.00-11.15 Opstruktivna “sleep apnoea”-savremene preporuke za dalje korake Prof.dr Lidija Ristić, Klinika za pulmologiju, UKC Niš
11.15-11.30 Neinvazivna mehanička ventilacija u akutnoj  respiratornoj insuficijenciji Doc.dr Miodrag Vukčević, KBC  Zemun
11.30-11.45 Teške pneumonije-šta je novo? Asist.dr Desa Nastasijević Borovac, Klinika za pulmologiju, UKC Niš
11.45-12.00 Intersticijalne pneumonije Prof.dr Tatjana Pejčić, Klinika za pulmologiju, UKC Niš
12.15-12.30 Imunodijagnostika inersticijalnih bolesti pluća

 

Spec. dr sc med Tatjana Rađenović Petković, Centar za medicinsku biohemiju, UKC Niš
12.30-12.45 Upotreba Brixia skora kod RTG pluća kao prediktora mortaliteta hospitalizovanih pacijenata sa COVID-19 pneumonijom Asist.dr Valentina Opančina, Služba radiologije, UKC Kragujevac
12.45-13.00 Uticaj pandemije  Covid19 na epidemijo tuberkuloze u Sloveniji Dr Petra Svetina, Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, Republika Slovenija
13.00-13.15 Patohistološki aspekti intersticijalnih bolesti pluća Asist.dr Slavica Stojnev, Centar za patologiju, UKC Niš
13.15-13.30 Diskusija
13.30-14.00 Simpozijum farmaceutske kompanije
14.00-15.00 Ručak
15.00-15.15 Terapijski modaliteti obolelih od sarkoidoze Asist.dr Mihailo Stjepanović, Klinika za pulmologiju, UKC Srbije
15.15-15.30 Značaj bronhobiopsija i rebiopsija kod karcinoma  pluća u eri molekularne genetike Doc.dr Goran Stojanović, Institut za plućne bolesti  Vojvodine, Sremska Kamenica
15.30-15.45 Bronhoskopija u Jedinici intenzivnog lečenja Spec.dr Živka Uskoković Stefanović, Klinika za pulmologiju, UKC Srbije
15.45-16.00 Interventne porocedure u bronhologiji Doc.dr Spasoje Popević, Klinika za pulmologiju, UKC Srbije, Beograd
16.00-16.15 Dijagnostičke tehnike bioptiranja solitarnih plućnih     čvorova Spec.dr Dragan Stanojević, Specijalna bolnica ” Sokobanja”
16.15-16.30 Pleuralni izliv-kada i kako punktirati. kada drenirati a  kada operisati? Spec.dr  mr sc med Miloš Milojković, Klinika za grudnu hirurgiju, UKC Niš
16.30-16.45 Translacioni aspekt efikasnosti savremene pulmološke   terapije ciljanom suplementacijom ishrane kritično   obolelih pacijenata Prof.dr Milan Radović, Klinika za pulmologiju, UKC Niš
16.45-17.00 Diskusija
17.00 Zatvaranje skupa

 

15.10.2023. Nacionalni seminar I kategorije  “Novine u dečijoj pulmologiji i rehabilitaciji” 

Akreditacioni broj  Ц-1-62/23. 12 bodova za predavače. 6 bodova za slušaoce

Kotizacija: 2000. 00 RSD za lekare. farmaceute.

1000.00 RSD za medicinske sestre. zdravstvene tehnicarie. fizioterapeute

  Tema Predavač
10.00-11.00 Registracija učesnika
11.00-11.20 Covid I  TBC kod dece

 

 Prof. dr Gordana Kostić, Medicinski fakultet Kragujevac
11.20-11.40 Uticaj alergena iz unutrašnjeg okruženja deteta  na nastanak astme u detinjstvu  Prof dr. Marina  Atanasković-Marković , Klinika za imunologiju UKCS
11.40-12.10 Predškolska astma: problem I dileme  Doc dr Snežana Živanović, Dečija interna klinika UKC Niš
12.10-12.30 Opstrukcija gornjih disajnih puteva kod dece – najčešći uzroci i tretman Dr sci med Maja Slavković Jovanović, Dečija interna klinika UKC Niš

 

12.30-12.50 Nutritivna alergija I atopijski dermatitis : da li je  prevencija moguća?

 

Dr sci med Mirjana Živanović, Specijalna bolnica ” Sokobanja”
12.50-13.10 Karakteristike radiografije pluća I srca kod dece  Dr Ivan Bogosavljević Specijalna bolnica ” Sokobanja”
13.10- 13.30 Značaj sprovođenja respiratorne rehabilitacije

kod dece obolele od astme

 Dr Branka Lazić, Specijalna bolnica “Sokobanja”

 

13.30-13.45 Diskusija
13.45-14.15 Simpozijum farmaceutske kompanije
14.15-15.00 Ručak
15.00 Zatvaranje skupa