Politika kvaliteta

Specijalna bolnica “Sokobanja” je sertifikovana ustanova i u radu primenjuje standarde kvaliteta sistema ISO 9001 i HACCP.