Plan rada

—————2022—————

Plan rada za rehabilitaciju, preuzmi

Plan rada za bolničko lečenje, preuzmi

—————2021—————

Plan rada za rehabilitaciju, preuzmi

Plan rada za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 30.09.2021. god. za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 30.09.2021. god. za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2021. god. za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2021. god. za bolničko lečenje, preuzmi

—————2020—————

Plan rada za rehabilitaciju, preuzmi

Plan rada za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 30.06.2020. god. za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 30.06.2020. god. za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2020. god. za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2020. god. za bolničko lečenje, preuzmi

—————2019—————

Plan rada za rehabilitaciju, preuzmi

Plan rada za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2019. god. za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2019. god. za bolničko lečenje, preuzmi

—————2018—————

Plan rada za rehabilitaciju, preuzmi

Plan rada za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 30.06.2018. god. za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 30.06.2018. god. za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2018. god. za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2018. god. za bolničko lečenje, preuzmi

—————2017—————

Plan rada za rehabilitaciju, preuzmi

Plan rada za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 30.06.2017. god. za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 30.06.2017. god. za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2017. god. za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za period od 01.01. do 31.12.2017. god. za bolničko lečenje, preuzmi

—————2016—————

Plan rada za rehabilitaciju, preuzmi

Plan rada za bolničko lečenje, preuzmi

Izvršenje plana rada za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za bolničko lečenje, preuzmi

—————2015—————

Izvršenje plana rada za rehabilitaciju, preuzmi

Izvršenje plana rada za bolničko lečenje, preuzmi