Interna revizija

Interna revizija predstavlja nezavisnu i objektivnu ocenjivačku i konsultantsku aktivnost osmišljenu da „uveća vrednost“ i poboljša poslovanje organizacije. Interna revizija kroz sistematičan i disciplinovan pristup koji primenjuje u ocenjivanju aktivnosti, organizaciji pomaže u ostvarivanju ciljeva.

Zakonsku osnovu za internu reviziju predstavlja Zakon o budžetskom sistemu, kao i Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru (“Službeni glasnik RS”, br. 99/2011 i 106/2013) .

Uloga interne revizije jeste da rukovodiocu organizacije pruži potvrdu adekvatnosti sistema internih kontrola u organizaciji. Interna revizija organizaciji pomaže da ostvari ciljeve putem sistematične ocene procesa upravljanja rizicima, kontrola i upravljanja uopšte sa ciljem da:

  • utvrdi da li se poštuju prihvatljive politike i procedure;
  • ustanovi usaglašenost sa zakonima i propisima;
  • oceni procedure za upravljanje rizicima u organizaciji;
  • proceni ekonomičnost, efikasnost i efektivnost (delotvornost) operacija;
  • utvrdi da li su finansijski i drugi podaci potpuni i tačni;
  • potvrdi da se sredstva adekvatno čuvaju; i
  • obezbedi tačnost, pouzdanost i blagovremenost važnih finansijskih, upravljačkih i operativnih podataka.

Poslove   interne  revizije u Specijalnoj bolnici „Sokobanja „ Sokobanja  obavlja    Ana Veljković,   dipl.ekon, ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru.

Kontakt:

anaveljkovic@soko-banja.rs

018/830-124 lokal 1242

Dokumenta o internoj reviziji: