Cenovnik

Cene usluga – Fitness i Aqua fitness, rekreacija

Fitness

RB VRSTA USLUGE Cena
1 1 trening 240,00
2 1 nedelja 480,00
3 2 nedelje 970,00
4 3 nedelje 1.210,00
5 4 nedelje 1.820,00

Aqua fitness

RB VRSTA USLUGE Cena
1 1 trening 240,00
2 1 nedelja 480,00
3 2 nedelje 970,00
4 3 nedelje 1.210,00
5 4 nedelje 1.820,00

Fitness i Aqua fitness

RB VRSTA USLUGE Cena
1 1 trening 400,00
2 1 nedelja 600,00
3 2 nedelje 1.100,00
4 3 nedelje 1.820,00
5 4 nedelje 2.420,00

Rekreacija 

RB VRSTA USLUGE Cena
1    Bazen “Novi zavod” pojedinačno – 30 min. 300,00
2    Bazen “Novi zavod” pojedinačno 10 dana po 30 min. 2.000,00
3    Korišćenje sale “Novi zavod” – 1 sat 600,00
4    Korišćenje sportskih terena “Novi zavod” – 1 sat 600,00
5    Stoni tenis – 1 sat 350,00