Cenovnik

Cene lekarskih pregleda 

RB VRSTA USLUGE Cena
1 Banjska lista 2.000,00
2 Specijalistički pregled 2.500,00
3 Pregled subspecijaliste 2.700,00
4 Pregled primarijusa 2.800,00
5 Pregled magistra medicinskih nauka 2.900,00
6 Pregled doktora i profesora medicinskih nauka 3.000,00
7 Kontrolni pregled 2.000,00
8 Drugo stručno mišljenje 2.000,00

 

Cene tretmana u slanoj sobi

RB VRSTA TRETMANA Cena
1 Tretman za odrasle – 40 min. 550,00
2 Tretman za decu i mlade do 18 godina – 25 min. 330,00

Deca do 12 godina idu uz pratnju jednog od roditelja ili odrasle osobe, koja ne plaća boravak u slanoj sobi uz dete.

 

Cena usluge – SLIM MANAGER

RB VRSTA USLUGE Cena
1 SLIM MANAGER – Analiza telesnog sastava, sa pregledom i predlogom lečenja 2.200,00